Bergen-Voss temakveld

Bergen-Voss temakveld
Mandag 28.februar kl. 18.30
Terminus hall

Innslag av våre gode samarbeidspartnere:
De Bergenske v/ CEO Kjetil Smørås
Sparebanken Vest v/ banksjef Jan-Tore Smith

Nyheter om årets Bergen-Voss

Prosjektet Idretten skaper sjanser, i samarbeid med Bjørgvin fengsel

— Pause —

Vår hovedgjest er Petter Nyquist. Vi gleder oss til hans engasjerende foredrag:
«Petter Uteligger – 52 dager på gata»

Gratis inngang, men på grunn av mulige smitteverns restriksjoner og antallsbegrensninger, trenger vi en navneliste. Påmelding gjøres her: https://form.jotform.com/53006200787954