Safer Cycling

Safer Cycling er en informasjons, holdnings og handlings-kampanje som setter større fokus på sikkerhet i forbindelse med tursykling på landevei, under trening og i forbindelse med turritt.

Bergen Cykleklubb har alltid hatt stor fokus på sikkerhet og bruker store resurser på dette under turrittene sine. Sikkerhets/sanitets-opplegget rundt våre turritt er langt over kravene som er stilt av vegmyndighetene og er blant det alle beste i landet. Safer Cycling-kampanjen er en videreutvikling av det eksisterende sikkerhetsarbeidet vårt, men der holdninger blant deltakerne får større fokus en tidligere.

Senk skuldrene

 • Vi vil gjøre alt vi kan for at din sikkerhet kommer i første rekke, og vi håper med denne oppfordringen at du vil gjøre det samme. Vårt mål er at våre turritt skal være de vakreste, de mest spektakulære, de mest utfordrende, de morsomste og samtidig de tryggeste turrittene i Norge!
 • Vi ønsker å gjøre våre turritt til “lavskulder-arrangement” (må ikke forveksles med lavterskel-arrangement). Deltakere skal nok få tatt seg ut i den grad de ønsker det, men vi oppfordrer alle til å senke skuldrene noen hakk i forhold til egne, og ikke minst andres forventninger til sluttid. Vi ønsker som arrangør å flytte fokuset fra tiden i mål til de store opplevelsene underveis.
 • Naturopplevelser har blitt et av våre varemerker, både under Bergen-Voss og nå Voss-Geilo, men gode opplevelser handler også om den gode turen, samholdet og hyggelig fellesskap i feltet.

Enkel og tydelig kommunikasjon

Enkel og tydelig kommunikasjon mellom syklister er viktig for å unngå uhell. Om du sykler i ritt eller bare er på treningstur er det de samme håndtegn som gjelder for å varsle oppbremsing, retningsendring eller hindringer i eller ved veien. VIKTIG! Håndsignaler må være TYDELIGE og skal helst varsle endringer i god tid slik at resten av gruppen oppfatter signalene. Signaler må meldes av flere bakover i gruppen (jungeltelegrafen) slik alle får den samme beskjed. De bakerste syklistene i gruppen ser ofte ikke hvilken signaler de fremste i gruppen gir.

Retningsendring

Ved veikryss skal evt. retningsendringer varsles med en tydelig utstrakt arm til venstre eller høyre.

Stopp eller vær klar til å stoppe

Når fremste i gruppen kommer til trafikklys, eller hindringer som medfører oppbremsing, skal hånden rekkes tydelig opp. Tegnet trenger ikke nødvendigvis bety at feltet skal stoppe, men syklister bakover i gruppen vil da være forberedt på en oppbremsing.

OBS! Det kan være farlig å bremse med kun en hånd på styret. Gi tydelig tegn og brems så med begge hender på styret.

Hindringer i veien

En av de vanligste årsaker til velt er hindringer i veien. Dette kan være flasker, sykkelpumper, steiner eller rett og slett dårlig veidekke. Pek ned på den siden av sykkelen hvor hindringen ligger slik at de bak blir varslet og kan unngå hindringen.

Hindringer ved veikanten

Møter du en hindring ved veikanten er det viktig å melde dette bakover i gruppen. Hindringen kan for eks. være en bil, en fotgjenger eller en syklist dere kjører forbi. Vift tydelig bak ryggen med hånden i god tid før du møter hindringer og sving så unna slik de bak deg forstår at de skal gjøre det samme.

Oppførsel i feltet

Hva vi gjør i feltet
 • Hold blikket fremover. Å snu seg medfører så godt som alltid en ufrivillig bevegelse i styret. Vingling i kjeden skal ikke forekomme. Her finner du årsaken til mange velt!
 • Stående sykling. Skal du stå og trå, så reis deg samtidig med at du har kraften på pedalen når den er på topp. Ellers risikerer du at sykelen din ruller bakover og skaper farlige situasjoner for de bak deg.
Hva vi ikke gjør i feltet
 • Vi spytter ikke til alle kanter. Skal du spytte/snyte deg, så sikt på ditt eget forhjul, og kun deg selv tar imot det som måtte komme. Ta hensyn til vindforholdene.
 • Vi kjører ikke fra de andre i motbakkene.
Skal vi bli bedre må vi hele tiden lære
 • Snakk sammen! Gi både positive og negative tilbakemeldinger. De andre i feltet vil ikke få anledning til å rette opp feil i sin kjøring uten at du tar ansvar for å gi tilbakemelding. Samtidig er det viktig å gi postitive tilbakemelding på kjøring som har positive konsekvenser for feltet sin kjøring, f.eks kjøring inn i bakkene, over bakketopper, fart i bakkene.
En god rytter er en konsentrert rytter
 • Det er svært viktig at du sykler forutsigbart. Hold en stø kurs, ikke vingle, hold et jevnt tråkk. Husk – jevnhet!
 • Prioriter sikkerhet – ikke ta sjanser. Et velt i feltet er garantert ingen smart måte å komme seg raskt fram på!

Infoskilt under Bergen-Voss

Viktige forsiktighetsregler

Vi er mange som sykler Bergen-Voss i år, og mange er uerfarne i sykkelfeltet på landeveien. Derfor er det viktig at alle, såvel erfarne som mindre erfarne, overholder følgende forsiktighetsregler:
Fra Bergen til Garnes (ca km 0 - 30)
Hold maksimalt 2 rekker i bredden. Ikke ta opp hele veibanen, slik at vi skaper irritasjon for den øvrige trafikken. Dette gjelder generelt for hele rittet. Grimesvingene etter ca 15 km er smale og uoversiktlige. Hold godt til høyre langs denne veistrekningen.
Fra Garnes til Trengereid (ca km 0 - 30)
Smal og svingete vei med mulighet for møtende trafikk. Hold godt til høyre langs denne veistrekningen. Denne delen av traseen er teknisk utfordrende og noe stressende. Senk skuldrene og spar krefter til Gullfjellet som kommer rett etterpå.
Gullfjellet opp (ca km 41 - 43)
Bakken starter med 5 serpentinsvinger før vi kommer til rundkjøringen ved Trengereid. Etterpå venter en bratt stigning opp til veiens høyeste punkt. Her er det viktig å holde riktig side av veien og ikke krysse den gule stripen da motgående trafikk kommer ned bakken i stor fart! Saktegående syklister må slippe raskere syklister forbi. Her er det viktig å samarbeide for å ikke skape kaos.
Gullfjellet ned (ca km 44 - 50)
Nedkjøringen på sørsiden av Gullfjellet er lang, bratt og med stor fart! Her må alle syklister ta det med ro og vise hensyn til hverandre NB! Ingen forbikjøring!
Kvamskogen opp (ca km 56 - 70)
Kvamskogen opp er en lang stigning og du bør disponére kreftene dine. Fra Frøland vil veien være enveiskjørt mot rittet. Dvs at du vil møte trafikk i motsatt retning. En politimann vil stå ved Frøland og dirigere medgående trafikk enten via Eikelandsosen eller via Trengereid og Voss. Har du en heia gjeng må du sende de direkte til Voss. 
Kvamskogen ned (ca km 77 - 85)
Nedkjøringen fra Kvamskogen er bratt og svingete, og vi kjører gjennom flere mørke tunneller. Ha derfor lav fart ned bakken. Husk at det kommer syklister bak deg. Unngå brå bevegelser eller oppbremsinger. NB! Unngå forbikjøring! Fra toppen av Tokagjelet har vi innført en TIMEOUT sone. Dvs at tidtakingen stopper til du ankommer Norheimsund. Her er det ingen grunn til å ta sjanser!
Hardangerfjorden (ca km 85 - 135)
Smal svingete vei langs hele fjorden. Hold godt til høyre langs hele fjorden, og vær oppmerksom på møtende trafikk – spesielt i svingete partier. 
Skjervet (ca km 142 - 148)
Du er nesten i mål. Skjervet er hverken langt eller bratt, men etter 140 km er det en utfordring. Pass godt på når du sykler ut i hovedveien igjen (Rv7) på toppen av bakken. Vi har vikeplikt for trafikk som kommer ut av tunnelen i stor fart. Følg politiet eller trasévaktene sine anvisninger!
Målgang (ca km 162)
Ingen spurting! Alle skal komme velberget og sikkert i mål. Ryttere i felt som kommer samlet til mål blir alfabetisk sortert. Politet bistår i gjennomføringen av Bergen-Voss, men husk at rittet arrangeres på trafikerte veier og vi SKAL følge trafikkreglene. Ta hensyn til den øvrige trafikken og ta hensyn til dine medsyklister.

Safer Cycling guider

 • Safer Cycling guidene er motiverte og erfarne syklister fra Bergen Cykleklubb. Felles for disse er en brennende interesse for sikkerhet. De har dessuten gode sosiale egenskaper og fremstår som naturlige ledere.
 • Safer Cycling guidene er kampanjen sine ambassadører 365 dager i året og taler Safer Cycling sin sak i sine individuelle treningsmiljøer.
 • Enkelte av Safer Cycling guidene leder felles treningsturer uavhengig av klubbtilhørighet i ukene før turrittene.
 • Vi satser på å ha to eller tre Safer Cycling guider i hver pulje ikledd egne lett gjenkjennelige drakter. De er hverken kapteiner, fartsholdere, mekanikere eller medisinsk personell. De skal fungere som rollemodeller og en påminnelse om sikkerhetskampanjen under rittet.
 • Vi ber alle ta vel imot våre Safer Cycling guider slik at vi sammen kan øke sikkerheten for alle deltakere.