Trening med mening!

FOKUS PÅ EN VIKTIG SAK
 
I forbindelse med Bergen-Voss 2018 ønsker vi å sette fokus på en viktig sak. Det er Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe sin innsamling til forskning på nevromuskulær sykdomen ALS.

– Hvorfor fokus på annet en sykling? 

Når vi er friske og raske så har vi ofte lett for å glemme hvor heldige vi er. At vi tar oss tid til å reflektere over dette er et sunnhetstegn. På lange treningsturer er dette både mulig og naturlig.

– Hvorfor akkurat ALS? 

Det finnes mange gode saker å støtte. Noen får mye oppmerksomhet fra før og andre svært lite. I 2016 ble en av våre klubbryttere diagnosert med sykdommen ALS. Frode Arnøy har vært en svært aktiv syklist og har bl.a. gjennomført Bergen-Voss 16 ganger! Denne alvorlige sykdommen frarøver dem det gjelder akkurat det vi setter mest pris på, å utfolde kroppen og bevege oss fritt rundt ved bruk av musklene. Det finnes pr idag ingen kur mot sykdommen og det haster derfor med å få finansiert gode forskningsprosjekter.

– Hva kan vi gjøre?

Det bevilges lite offentlige midler til forskning på ALS i Norge. Derfor opprettet noen pårørende stiftelsen som til nå har bevilget nærmere 3 millioner kroner til Norsk ALS forskning. Stiftelsen er helt avhenging av private donasjoner. Om du ønsker å bidra til forskning på sykdommen ALS kan du støtte stiftelsen via Vipps eller bankkontoen deres. For mer info om sykdommen og arbeidet til stiftelsen se: www.alsnorge.no