Safer Cycling treninger begynner søndag 28. april

Søndag 28. april begynner Safer Cycling fellestreningene til Bergen-Voss.
Treningene vil bli gjennomført som rolig langkjøring og vil ha fokus på det å sykle sammen med andre i en gruppe. Treningene starter utenfor Boa Sykler ved Krambua i Fjøsangerveien søndager kl 10.00. Vær ute i god tid.

Treningene er gratis, men for å legge opp treningene på en god måte må vi vite hvor mange som kommer og som vil delta i hver hastighetsgruppe.
– Rask gruppe er for de som sykler Bergen-Voss på under 5 timer og 30 minutter.
– Mellom gruppen er for de som sykler Bergen-Voss på ca 6 timer.
– Rolig gruppe er for de som vil sykle roligere enn de andre gruppene. I denne gruppen legger vi opp farten etter de som sykler saktest.